14 април, 2017

Проект „Нашата гора“ в местността Кладница

Старт на проекта „Нашата гора“! Днес ще засадим 1000 букови фиданки в местността Кладница!

повече