06 ноември, 2018

Фотоизложба „Бъди вдъхновението“

Страхотен дистрикт проект на Интаракт клубовете на София – фотоизложба „Бъди вдъхновението“, на тема „Защо…

повече