Асамблеята на Интеракт за 2017 година

На 21-22 октомври имахме клубно мероприятие в Банско.
Темата на събирането ни бе Асамблеята на Интеракт за 2017 година, която бе посетена от над 80 интерактори от клубове от целия дистрикт.
Младите ротарианци презентираха проекти, обучаваха се и се забавляваха. А ние от Ротари Тангра, като клуб спонсор на Интеракт Английска гимназия и Италиански лицей, придружихме нашите млади интерактори и прекарахме един прекрасен уикенд с тях!