Член на клуб Ротари може да стане този, който е получил от него покана. Членове на клуба – това са прядъчни граждани с добра репутация, притежатели на собственост, членове на различни компании, представители на корпорации, а също хора, заемащи видни длъжности в бизнеса и различните сфери на професионална дейност. Ротарианците трябва да се състоят от членове на клуб, разположен териториално в областта, където работят или по местоживеене.