Членството в клуб Ротари дава следните привилегии:

* Общуване с хора, споделящи сходни с вашите идеали и ценности.
* Уникална възможност да се служи на обществото, професионално усъвършенстване и способстване развитието на дружбата между народите.
* Широки възможности за запознанства с видни представители на деловите кръгове и интеллигенция.
* Участие в развлекателни програми по време на ежегодните заседания на клуба.
* Възможност за общуване с други ротарианци по време на посещение на заседанията в други клубове Ротари.