На 23 април нашият клуб Ротари Тангра съвместно с Интеракт Тангра към Първа Английска гимназия и Италиански лицей засадихме в двора на Първа английска гимназия София цветя и кипариси. Благодарим на всички приятели, които участваха в проекта!