Изтегли файлове
» Президентска грамота и брошура 2019-2020, английски
» Тема на годината 2019-2020, английски
» Тема на годината 2018-2019
» Заставки ПреПЕТС 2017
» Материали – тема на годината 2017-2018. Rotary: make a difference
» Пакет материали, инструкции и изисквания за корпоративна идентичност
» Бланки за писма
» Сертификат за нов член
» Брошури и флайери
» Фирмен Бюлетин
» Визитка
» Членска карта
» Интеракт лого
» Изисквания и прилагане на корпоративна идентичност. Инструкции и примери
» Шрифт за материали
» Тема на годината и бланка 2016-2017
» Тема 2016-2017
» Тема 2013-2014
» НОВО Лого на Ротари в различни формати и цветове
» Тема на 2014-2015