Старт на проекта „Нашата гора“! Днес ще засадим 1000 букови фиданки в местността Кладница!