За нас

Ротари Клуб „София – Тангра“ е чартиран от Ротари Клуб „София“ на 19.05.2003 г.

През някои години членският състав на Клуб е надвишавал 80 приятеля, като към настоящия момент е от 14 приятеля.

Клубът е спонсор на Ротаракт Клуб „София – Тангра“, Интеракт Клуб „София – Тангра“ към Първа Английска Езикова Гимназия и Интеракт Клуб „София – Тангра“ към Италиански Лицей, чартър на Риотари Клуб „София – Триадица“ и спонсор на първия Ротари Общностен Корпус в Дистрикта.

Представителни проекти, през последните няколко години:

  • От 2008 г. до 2010 г. проект „Превенция на рак на простатата“, обхванал целия Дистрикт.
  • От 2015 г. до настоящия момент спонсор на първия Ротари Общностен Корпус.
  • 19.03.2017 г., засаждане на дръвчета в „Княжевска градина“, двора на „Александровска болница“ и „Южен парк“, в гр. София.
  • 16.12.2017 г., Коледна благотворителна инициатива на Интеракт Клуб „София – Тангра“ от Английската гимназия, под мотото „Купи и дари“, съвместно с Ротари Клуб „София – Тангра“, в гр. София.
  • 18.04.2018 г., Проект „Нашата гора“, засаждане на 3.000 дка. дръвчета на пл. „Витоша“.
  • 23.04.2018 г. Проект, съвместно с Интеракт Клубове „София – Тангра“ към Първа Английска гимназия и към Италиански лицей, засаждане в двора на цветя и кипариси в Първа английска гимназия, в гр. София.